ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท

ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท

ประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับ “การป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางจักษุและการพยาบาล”

ท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/view/mettaphacharuk-hospita

กรมการแพทย์รักโลก พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

พกถุงผ้าใส่ยา..ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล             เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ส...