ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)