ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

สาขาสุขุมวิท

ที่อยู่ : 2/70 อาคารแบงคอคเมดิเพล็กซ์ ชั้น 2 (ศูนย์โรคตาฯ) ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เชื่อมรถไฟฟ BTS สถานีเอกมัย ประตู 2

โทรศัพท์ : 02 712 2066, 02 712 2077, 091 110 1077 (เลสิก)

แฟกซ์ : 02 712 2449

อีเมล : mettaeyecare@gmail.com

>