ถาม : ต้องการจองคิวตรวจต้องทำอย่างไร?
ตอบ : ท่านสามารถโทรเข้ามาจองคิวตรวจได้ที่ 02 712 2066, 02 712 2077 ได้ทุกวันทำการตามเวลาให้บริการ

ถาม : ถ้าเป็นคนไข้ใหม่ไม่เคยมาเลยสามารถจองคิวได้ไหม?
ตอบ : ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ใหม่หรือคนไข้เก่าสามารถโทรเข้ามาจองคิวตรวจได้ แต่ต้องโทรเข้ามาจองคิวล่วงหน้าก่อน 2 วัน

ถาม : สามารถจองคิวตรวจออนไลน์ได้ไหม?
ตอบ : ที่ศูนย์ของเรายังไม่มีบริการจองคิวตรวจออนไลน์ ต้องโทรเข้ามาจองคิวตรวจ เพราะเจ้าหน้าที่จะมีการสอบถามอาการเบื้องต้นสำหรับคนไข้ใหม่ เพื่อที่จะได้เข้ามาพบแพทย์ได้ถูกวันและเวลา ส่วนคนไข้เก่าบางครั้งแพทย์เจ้าของไข้อาจจะมีการเลื่อนตารางการลงตรวจ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02 712 2066, 02 712 2077