ถาม : สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ไหม?
ตอบ : สามาใช้บัตรเครดิตได้ตั้งแต่ยอดชำระ 1000 บาท ขั้นไป

ถาม : มีระบบผ่อนชำระหรือไม่
ตอบ : ไม่มีทางศูนย์เราทำการเก็บยอดจำนวนเต็มตามที่คนไข้ต้องชำระ

ถาม : มีค่า service charge ไหม
ตอบ : ทางศูนย์เราไม่มีการเก็บค่า service charge ใดๆทั้งสิ้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02 712 2066, 02 712 2077