ถาม : มีสาขาอื่นอีกไหม?
ตอบ : ไม่มี ทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มีสาขาแยกออกมาเปิดเป็นคลีินิกนอกเวลาตั้งอยู่ที่ ศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท ที่เดียว

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02 712 2066, 02 712 2077