ถาม : สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่ ?
ตอบ : สิทธิประกันสังคมไม่สามารถใช้ได้ที่ ศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท แต่สามารถใช้ได้ที่ รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สามพราน นครปฐม
ถาม : แล้วสิทธิบัตรทอง 30 บาทใช้ได้ไหม ?
ตอบ : สิทธิ 30 ก็ไม่สามารถใช้ได้ที่สุขุมวิท สิทธิที่สามารถเบิกได้กับที่สาขาสุขุมวิท สามารถดูได้ที่นี้ 

ถ้านอกนั้นต้องชำระเงินเองและนำใบรับรองแพทย์ไปทำเรื่องเบิก

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02 712 2066, 02 712 2077