ถาม : มีบริการรับ-ส่งตัว ผู้ป่วยหรือไม่?
ตอบ : ที่ศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท ยังไม่มีบริการรับ-ส่ง ตัวผู้ป้วย แต่ท่านสามารถทำการส่งตัวไปยัง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาพราน นครปฐมได้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02 712 2066, 02 712 2077