ความเป็นมา

               ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท ณ ชั้น 2 อาคารบางกอกเมดิเพล็กซ์ ให้ บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับดวงตา ภายใต้การดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขีดความสามารถในการบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ ทางด้านจักษุวิทยา อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการ แพทย์ผู้ ชำนาญซึ่งได้รับการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมมอบบริการด้านจักษุวิทยาอย่างครบครัน ที่ได้มาตรฐาน The Joint Commission International (JCI) โดยอยู่ในการกำกับดูแลของ The Joint Commission ซึ่งเป็นสถาบันของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท เป็นสถานพยาบาลแบบไปกลับ ไม่รับค้างคืน (Ambulatory Care) ให้บริการเฉพาะทางด้านจักษุ