ตารางแพทย์

ตารางแพทย์นี้แสดงแค่วันเวลาที่แพทย์ลงตรวจไม่ได้ระบุวันที่ ท่านใดต้องการจองนัดตรวจ

รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02 712 2066, 02 712 2077

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์