เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุกนักขัตฤกษ์

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 18.00 น.

รับลงทะเบียนคนไข้คนสุดท้ายก่อนเวลาปิดให้บริการ 30 นาที