สิทธิที่เบิกได้และสามารถใช้ได้ที่ศูนย์โรคตาฯ สาขาุสุขุมวิท

**ทุกสิทธิต้องนำบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่มารับบริการ**

 

ข้าราชการสิทธิจ่ายตรง

สวัสดิการกรุงเทพทหานคร

สวัสดิการเบิก(กสทช.)

สวัสดิการเบิก(กกต.)

พนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท.)
เมืองไทยประกันชีวิต (เฉพาะบัตร health care)
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุกสิทธิอาจจะมีค่าบริการส่วนเกินที่ไม่สามารถเบิกได้

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02 712 2066, 02 712 2077