ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

         ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในระหว่างการเดินทางมาศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท  ขึ้นลงภายในอาคาร หรือต้องการรถเข็นไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ท่านสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิทได้ ก่อนท่านเข้ามารับบริการ ได้ที่ 02 712 2066, 02 712 2077