Ortho-keratology (Ortho-k) lens

 • เป็นคอนแทคเลนส์แข็งที่ใช้ใส่นอนข้ามคืนเพื่อแก้ไขสายตาผิดปกติ และถอดออกตอนตื่นนอน
 • ทำไมถึงแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติได้ ?

เนื่องจากกระจกตาชั้นผิวบนสุด (corneal epithelium) จะปรับตัวตามความโค้งของ Ortho-k ที่ใส่เข้าไปในตา โดยกระจกตาที่แบนลงเพียง 5% ก็สามารถแก้ไขระดับสายตาสั้นได้ถึง 1 ไดออปเตอร์

 • วัตถุประสงค์ในการใส่คืออะไร ?
  1. แก้ไขภาวะสายตาสั้น มักแก้ไขได้ถึงประมาณ -6.0 ไดออปเตอร์หรือสั้น 600 (หรือในบางกรณีอาจแก้ไขสายตายาว สายตาเอียง หรือสายตายาวตามอายุ )
  2. ชะลอการเกิดภาวะสายตาสั้นในเด็ก
 • Ortho-k เหมาะสำหรับใครมากที่สุด ?
  1. สั้นเล็กน้อยหรือปานกลางโดยไม่มีสายตาเอียง และยังต้องการใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์อยู่เนื่องจากผลจาก Ortho-k มีอยู่เพียงชั่วคราวหลังถอด
  2. ผู้ที่ไม่เหมาะกับการทำเลเซอร์แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติเช่น LASIK เช่น อายุน้อยเกินไป หรือตาแห้งมาก
  3. ผู้ที่ไม่เหมาะกับการใส่คอนแทคเลนส์ระหว่างวัน เช่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นมากหรือเล่นกีฬาที่ต้องมีการกระทบกระแทก
 • ผลของการใส่อยู่ได้นานเท่าไหร่ ?

หลังจากใส่ Ortho-k  ผลในการปรับค่าสายตาจะอยู่ได้นาน 1-2 วันหลังใส่ บางครั้งอาจนานกว่านั้น แต่มักแนะนำให้ใส่ทุกคืนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ โดยระดับการมองเห็นหลังใส่อาจจะดีได้ถึง 20/20 แต่โดยทั่วไป 20/40 ก็ถือว่าได้ผลดีแล้วสำหรับการใส่ Ortho-k

 • หลังจากใส่นานเท่าไหร่ถึงจะได้ผลเต็มที่?

ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ระดับสายตาผิดปกติที่ต้องการแก้ไข ถ้าสายตาสั้นและหรือเอียงไม่มากใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจึงจะได้ผลของการแก้ไขระดับสายตาผิดปกติอย่างเต็มที่  แต่หากระดับสายตาผิดปกติมากกว่านั้นอาจต้องใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์หรือนานกว่านั้นกว่าจะได้ผลเต็มที่ และบางครั้งอาจต้องใส่แว่นสายตาร่วมด้วยเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด แต่จะเป็นแว่นที่ระดับสายตาลดลงและบางลงกว่าเดิม

 • อาการและผลข้างเคียงที่พบได้จากการใส่ Ortho-k

อาจรู้สึกไม่สบายตาขณะใส่ เห็นแสงกระจาย เห็นดวงไฟมีแสงรุ้งรอบๆ เห็นภาพซ้อน contrast ลดลงซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะค่อยๆดีขึ้นหลังใส่ประมาณ 1 เดือน เนื่องจาก Ortho-k นี้ต้องใส่ตอนนอนเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง แม้ว่าวัสดุที่ใช้จะทำให้ออกซิเจนสามารถซึมผ่านกระจกตาได้มากกว่าคอนแทคเลนส์ทั่วไป แต่กระจกตาก็อาจเกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ถ้าวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานพอหรือหากสุขอนามัยในการใส่ไม่ดีอาจเกิดกระจกตาติดเชื้อที่มีผลต่อการมองเห็นได้

 • หลังใส่ Ortho-k สามารถทำเลเซอร์แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติเช่น LASIK ได้หรือไม่?

ยังสามารถทำได้เนื่องจาก Ortho-k  เป็นการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติชั่วคราว เพียงแต่ท่านควรจะปรึกษาจักษุแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดว่าควรต้องถอด Ortho-k  ก่อนการผ่าตัดเป็นเวลานานเท่าไหร่ แต่โดยทั่วไปคือนานพอสมควร อาจเป็นเวลาหลายเดือน

 • จะสามารถรับการรักษาได้ที่ไหน กับใคร ?

การจะใส่ Ortho-k ต้องพบจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ หรือนักทัศนมาตรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ ควรติดต่อสอบถามไปในโรงพยาบาลที่ท่านสนใจโดยตรงว่ามีบริการด้าน Ortho-k หรือไม่และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

พญ. วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร
จักษุแพทย์กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และ Metta International Eye Center